Hoërskool Marais Viljoen High School

Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Choir / Koor

 

'n Splinternuwe baadjie

Hoërskool Marais Viljoen se skoolkoor trek in 2017 'n splinternuwe baadjie aan!

Met me. Hardi van der Westhuizen as koorafrigter en Ansa Oosthuizen en Monique Roets as koororganiseerders, gaan Marais Viljoen spog met 'n kleiner, meer vaartbelynde koor. Dié sêrgroep sal weerbring dat die koor 'n meer moderner en meer beweeglike program kan inoefen - iets wat natuurlik reg is vir ons energie - blaaide leerders se kraal val.

Ons beoog om in 2017 weer aangewys te word as itemwenners by die Kunswedstryd soos in 2012, 2012 en 2014. In het ons 91% gekry enin 2014 97%! Die skool neem deel by verskeie feeste, tree graag by kerke op en open die skoolse toekenningsaande.

Hierdie jaar doen ons dinge anders. Ons glo dat ons net soveel speel om hard te werk.

Sang is een van die kernkwaliteite van die mensdom. Ek wil hierdie kwaliteit verbeter, ons kruis familie groei in kundigheid en met ons musiek, ons bedien ander uit die hart.

Oefentye is Maandagaande van 18:00 tot 21:00

 

Brand new jacket

High school Marais Viljoen's school choir will feature a brand new jacket in 2017!

With me Hardi van der Westhuizen as choir coach and Ansa Oosthuizen and Monique Roets as choir organizers, Marais Viljoen boasts a smaller, more streamlined choir. This sear group will bring back the choir to practice a more modern and more mobile program - something that is, of course, right for our energy - the fall of the learner's ball.

We intend to be recruited as item winners at the Art Contest in 2017 as in 2012, 2012 and 2014. In our 91% and 97% in 2014! The school participates in various festivals, please attend churches and open the school awards.

This year we are doing things differently. We believe in playing just as much as working hard.

Singing is one of the core qualities of humanity. I want to improve this quality, our cross family grows in expertise and with our music, we serve others from the heart.

Exercises are Monday Mondays from 18:00 to 21:00