Hoërskool Marais Viljoen High School

Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Afrikaans

Afrikaans Huistaal / Eerste Addisionele Taal

Afrikaans Home Language / First Additional Language

Departementshoof / Head of Department: Mev. L. Steenkamp

Toelatingsvereistes
Geen. Afrikaans is verpligtend as leer- en onderrigtaal van die skool en word as Huistaal en Eerste Addisionele Taal aangebied.
Sillabusinhoud
Die verskillende kulturele, tegniese en kritiese geletterdhede wat nodig is vir doeltreffende deelname aan die samelewing word gekonsolideer tot vier leeruitkomste wat tydens onderrig en assessering geïntegreer word nl. luister en praat, lees en kyk, skryf en aanbied en toepassing van taalkonvensies.
Beroepsmoontlikehede
Vertaler, tolk, diplomaat, joernalis, radio- en TV-kopieskrywer, onderwyser, reklamewese, kommunikasie, buitelandse inligtingsdiens, skakelbeampte.

Vakprestasies

2015

 • Onderskeidings: 23

2011

 • Onderskeidings: 28
 • Hoogste prestasie in distrik vir 9 Jaar

2014

 • Onderskeidings: 19

2010

 • Onderskeidings: 34

2013

 • Onderskeidings: 23
 • Afrikaans huistaal: Jané Joubert beste vakprestasie in D16Afrikaans Eerste Addisionele Taal: Bestevakprestasie in d16 asook leerder Kayleigh Maier

2009

 • Onderskeidings: 23

2012

 • Onderskeidings: 24
 • Eduan Oosthhuizen hoogste in distrik
 • Afrikaans huistaal: 100% Slaagsyfer 

2008

 • Onderskeidings: 20